Контакт

  • Адреса

    Манастир Манасија, Деспотовац, Србија
    Kоординате: С 44° 06′ 03″ И 21° 28′ 09″
    ГПС координате: С 44 06.060 И 21 28.163
    Телефон: +381 35 611 290
    Е-пошта: manastirmanasija@mts.rs


    Радно време канцеларије

    радним данима од 9 до 18 часова


    Донације

    Број рачуна: 205-160580-50
    Комерцијална Банка АД Београд