Јужни део олтарског простора у коме се чувају одређени црквени предмети.