Врста одбрамбене фортификације. У почетку – стрма, унутрашња страна јарка или шанца. Од средњег века – посебно утврђено подножје бедема, обично са нагибом, на страни рова која је окренута према непријатељу.