Саставни део стуба, његов горњи истакнути и често украшен део који носи терет греде или лука