Стубић између делова двојних прозора на порталима, на ивицама тамбура кубета и апсиде.