Црквица сазидана у већој богомољи или дозидана уз њу. Била је посвећена посебном светитељу и, обично су у њој су чуване његове мошти. Ту су се вршили нарочити обреди – углавном они у вези са oдржавањем помена или обављањем крштења у мањем кругу посвећених људи.