Или нартекс, или пронаос. Просторија испред наоса. Може бити озидана, или отворена, само под кровом.