Писарска радионица у којој су се у средњевековним манастирима писала и преписивала службена акта.