Попречна подела наоса када се гледа план (одозго): тако можемо имати олтарски травеј, централни травеј (над њим је купола), западни травеј. Све цркве имају централни травеј, а олтарски и западни како која.