Назив за црквену грађевину са основом у облику тролиста, коју чине три полукружне апсиде са полукалотама.