Tроугласта чеона страна неке зграде са двоводним кровом; такође се употребљава изнад врата, прозора и сл. Под тим појмом се подразумева и цела зидна површина изнад које је овај део (калкан).